සර්ව බලධාරී දෙවියන්ට හැඩරුවක් තිබේ ද?

පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ නොයෙකුත් වැකි අල්ලාහ්ගේ ගුණාංග ගැන ද වැදගත් ගති ලක්ෂණ ගැන ද පවසයි.

අල්ලාහ්ට හැඩරුවක් නොමැත යන්න ඉස්ලාමයේ දේව ප්‍රතිපත්තිය වන බව මුස්ලිම් නොවන ජනතාව විශ්වාස කරති. මුස්ලිම්වරුන් අතුරින් ද බොහෝ දෙනා මෙසේ විශ්වාස කරති. කිසිවෙකු සර්ව බලධාරී දෙවියන් දැක නොමැති නිසා ඔහුට රූපයක් නෙළා මුස්ලිම්වරු නැමදුම් නොකරති යන අදහසෙන් මෙසේ ප්‍රකාශ කළේ නම් එහි වරදක් නැත.

නමුත් දෙවියන් යනු කිසිවක් නොමැති හූනියමක් යන අදහසෙන් යම් කෙනෙක් මෙසේ පවසයි නම් එය සහමුලින් ම වැරදි ය. පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ කිසිඳු වැකියක සර්ව බලධාරී දෙවියන් හැඩරුවක් නොමැති කෙනෙක් යැයි සඳහන් වූයේ ම නැත. නබි නායක (සල්) තුමාණන් ද තම නබි වදන්වල සර්ව බලධාරී දෙවියන් හැඩරුවක් නොමැති කෙනෙක් යැයි පවසා නැත. නමුත් සර්ව බලධාරී දෙවියන්ට හැඩරුවක් ඇත යන අදහසින් නොයෙකුත් කුර්ආන් වැකි ඇත. නබි වදන් ද ඇත.

සර්ව බලධාරී දෙවියන්ට හැඩරුවක් නැත යන ඉස්ලාම් විරෝධී අදහස ඉස්ලාමයේ නාමයෙන් ජනතාව අතර කා වැදී තිබෙන බැවින් ජනතාව අතර දෙවියන් කෙරෙහි වූ බිය බැතිය නිසි තරමට නොමැති තත්ත්වයක් උදා වී ඇත. අල්ලාහ් යනු ඇසට නොපෙනෙන ශක්තියක් යැයි පැවසීමෙන් කිසිවක් නොවන හූනියමකට අපි බිය බැතිමත් විය යුත්තේ කුමට ද යන යන සිතුවිල්ල ජනතාවගේ සිත් තුළ ඔවුන් නොදැනුවත් ව ම මුල් බැස ගෙන ඇත. සර්ව බලධාරී දෙවියන් තමන්ට ම ආවේණික හැඩරුවකින් සිටියි. නමුත් ඒ හැඩරුව කෙබඳු දැයි අපට පැවසිය නොහැකිය. ඔහුගේ හැඩරුව අපගේ ඇස් වලට පෙනෙන්නේ පරලොවේ දී අපි ඔහු දකින විට දී ය. මුස්ලිම්වරුන් අල්ලාහ් ගැන විශ්වාස කළ යුත්තේ මෙපරිද්දෙනි. මේ සඳහා පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ නොයෙකුත් සාධක ඇත. පරලොවේ දී අපි අල්ලාහ්ව දකින බව පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ 2:46, 2:223, 2:249, 3:77, 6:31, 6:154, 10:7, 10:11, 10:15, 10:45, 11:29, 13:2, 18:105, 18:110, 29:5, 29:23, 30:8, 32:10, 33:44, 41:54, 75:23යන වැකි වල පවසයි. (පරික්ෂා කරන්න)

 

පරලොවේ දී සර්ව බලධාරී දෙවියන් දැකගත හැකි යැයි නබි නායක (සල්) තුමාණන් ද පවසා ඇත. (බුහාරි 554, 573, 806, 4581, 4851, 6574, 7434, 7435, 7436, 7438, 7440 බලන්න.) පරලොවේ දී සර්ව බලධාරී දෙවියන් දැකගත හැකි යන්න දෙවියන්ට හැඩරුවක් තිබෙන බවට සාධකයකි. ඇස් වලින් දැකගත හැක්කේ හැඩරුවක් තිබුණි නම් පමණි. සර්ව බලධාරී දෙවියන් අර්ෂ් නමැති සිංහාසනයේ විරාජමානව වැඩ සිටින බව ද පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය පවසයි. (අල් කුර්ආන් 7:54, 10:3, 13:2, 20:5, 25:59, 32:4, 57:4 බලන්න.) අල්ලාහ් අර්ෂ් නමැති සිංහාසනයේ හිමිකරු වන බව මෙම වැකි (9:129, 11:7, 17:42, 21:22, 22:86, 22:116, 27:26, 40:15, 43:82, 81:20, 85:15) පවසයි. සිංහාසනයේ විරාජමානව වැඩ සිටීම යන්නත් සර්ව බලධාරී දෙවියන්ට හැඩරුවක් තිබෙන බවට සාධකයකි. හැඩරුවක් ම නොමැති නම් සිංහාසනයේ වැඩ සිටීමේ කථාවකට ම ඉඩක් නැත. සිංහාසනය යනු සර්ව බලධාරී දෙවියන්ගේ බලය හඟවන වචනයකි. එයට වචනාර්ථය ලබා නොදිය යුතුයැයි ඇතැම්හු පවසති. එය වැරදි අදහසකි. මන්දයත් මෙම වැකි වල (39:75, 40:7, 69:17) අර්ෂය ඔසවන සුර දූතවරු සිටින බවත් අර්ෂය වටා යමින් සුරදූතවරු සර්ව බලධාරී දෙවියන් ප්‍රශංසා කරන බවත් ප්‍රකාශ වේ. අර්ෂ් යනු සුරදූතවරු උසුලන ඝණ වස්තුවක් වන බව මෙයින් දැනගත හැකිය. පරලොවේ දී ජනතාව විභාග කරන්නට සුර දූත සේනා රැස්ව සිටින විට සර්ව බලධාරී දෙවියන් පැමිණෙන බව 89:22 වැකිය පවසයි.

පරලොවේ දී සර්ව බලධාරී දෙවියන්ගේ පාමුල මුස්ලිම්වරු වැටී යටහත් පහත් වන බව 68:42 වැකිය ද බුහාරි 4919 වන හදීසය ද පවසයි. (නිරා වාසීහු) නිරයට දමනු ලබති. නිරය තවත් අමතරව සිටී දැයි අසයි. අවසානයේ දී අල්ලාහ් තම පාදය (එහි) තබයි. එවිට එය “ප්‍රමාණවත් ය. ප්‍රමාණවත් යැ”යි පවසනු ඇතැයි නබි නායක (සල්) තුමාණන් පැවසූ බව බුහාරි 4848, 4849 යන හදීස් වල සඳහන් වී ඇත.

අල්ලාහ්ට පාද තිබෙන බව මෙයින් වැටහේ. පරලොවේ දී විනිශ්චය ලබා දුන් පසු එක් එක් අය කවරෙකුට නැමදුම් කළේ ද ඔවුන් සමඟ යන්නැයි අණ කෙරේ. ඔවුන් සමඟ ගොස් නිරයේ වැටෙති. අල්ලාහ්ට පමණක් නැමදුම් කළ අය තමන් නැමදුම් කළ අල්ලාහ් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින විට ඔවුන් වෙත දෙවියන් එනු ඇතැයි නබි නායක (සල්) තුමාණන් පැවසූ පුවත බුහාරි 7440, 806 යන හදීස් වල සඳහන් වී ඇත. පරලොවේ දී අල්ලාහ් ඇතැමුන් තමන් සමීපයට ගෙන රහසිගතව සම්භාෂණය කරයි. ඔහු සිදු කළ සෑම පාපයක් ම හුවා දක්වා මෙය සිදු කළෙහි දැයි විමසයි. ඔවුහු එසේ යැයි පවසති. මෙසේ ඔවුන් සෑම පාපයක් ම පිළිගත් පසු ලොවේ නුඹේ පාපයන් මා සැඟවූවාක් මෙන් මෙහි ද සඟවා ක්ෂමා කළෙමි යැයි දෙවියන් පවසන බව නබි නායක (සල්) තුමාණන් පවසා ඇත. (බුහාරි 4685 බලන්න.)

අල්ලාහ්ට හැඩරුවක් තිබෙන බවට මෙය ද සාධකයකි. ලෝකය විනාශ කරනු ලබන විට අහස් හා පොළොව අල්ලාගේ අත් මිට තුළ අන්තර්ගත වන බව 39:67 වැකියේ අල්ලාහ් පවසයි. නබි නායක (සල්) තුමාණන් අල්ලාහ් තම අත් මිට තුළ සඟවන්නේ කෙසේ දැයි ඉඟි කර පැහැදිලි කර ඇති බව මුස්ලිම් ග්‍රන්ථයේ 7228, 7229 යන හදීස් වල සඳහන් වී ඇත. තව්රාත් නමැති ධර්ම ග්‍රන්ථය තම අතින් ලියා මූසා නබි තුමාට අල්ලාහ් දුන් බව බුහාරි 6614 වන හදීසයේ සඳහන් වේ. කියාමත් දින අල්ලාහ්ගේ අතෙහි පොළොව රොටියක් මෙන් අන්තර්ගත වේ යැයි නබි නායක (සල්) තුමාණන් ප්‍රකාශ කළ බව බුහාරි 6520 වන හදීසයේ සඳහන් වේ. ‘මුඃමීන්වරු අල්ලාහ්ගේ දකුණ’ත පසින් සිටිති’ යනුවෙන් මුස්ලිම් ග්‍රන්ථයේ 4828 වන හදීසයේ සඳහන් වී ඇත. පළමු මිනිසා වන ආදම්ව තම දෑතින් නිර්මාණය කළ බව 38:78 වන වැකියේ අල්ලාහ් පවසයි. මෙවැනි නොයෙකුත් සාධක සර්ව බලධාරී දෙවියන්ට දෑත් තිබෙන බව පවසයි. දජ්ජාල් නැමැත්තා තමා දෙවි කෙනෙක් යැයි පවසයි. නමුත් ඔහුගේ එක් ඇසක් විකලව පවතී. ඔහු පවසන දේවල් විශ්වාස නොකරන්න. ඔබේ දෙවියන් ඇස් විකල කෙනෙක් නොවේ යැයි නබි නායක (සල්) තුමාණන් පවසා ඇත. (බුහාරි 3057, 3337, 3440, 4403, 6173, 7127, 7131,7407 බලන්න.)

සර්ව බලධාරී දෙවියන්ට ඇස් දෙකක් තිබෙන බව මෙයින් දැනගත හැකිය. අල්ලාහ් පරලොවේ දී සිනා සෙන්නේ යැයි නබි නායක (සල්) තුමාණන් පැවසූ බව බුහාරි 7437, 3798, 6573 යන හදීස් පවසයි. අල්ලාහ් මූසා නබි තුමා සමඟ සම්භාෂණය කළ බව 2:253, 4:164, 7:143, 7:144 යන වැකි පවසයි.අල්ලාහ්ට ශ්‍රී මුඛයක් පවතින බවට මේවා සාධක වේ.

සර්ව බලධාරී දෙවියන් සවන් දෙන්නෙකි, බලන්නෙකි යනුවෙන් නොයෙකුත් වැකි පවසයි. මේ සියල්ල සර්ව බලධාරී දෙවියන්ට ශ්‍රවණේන්ද්‍රියක් හා ඇස් තිබෙන බවට සාධක වේ. මෙවැනි අනන්තවත් සාධක තිබුණ ද මේවාට ඇතැම්හූ වෙනත් විග්‍රහයන් ලබා දෙති. මොහු මාගේ දකුණ’ත යැයි පැවසුවේ නම් මෙහි දී දකුණ’ත මෙන් වැදගත් කෙනෙක් යැයි අර්ථවත් වේ. මොහු මට ඇසක් වේ නම් ඇසක් මෙන් වටිනා කෙනෙක් යැයි අර්ථවත් වේ. මේ ආකාරයට ම අල්ලාහ් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ වී තිබෙන ගුණාංග ගැනත් වටහා ගත යුතු=යැයි මොවුහු පවසති. මෙය ඔවුන්ගේ නොදැනුවත්කම ප්‍රදර්ශනය කරයි.

පොදුවේ ගත් කල ඕනෑම වචනයක් අර්ථ කථනය කළ යුත්තේ එහි වචනාර්ථයෙනි. ව්‍යාංගාර්ථය ලබා දිය යුත්තේ වචනාර්ථය ලබා දිය නොහැකි විට දී ය. ඉහත දැක් වූ උදාහරණයේ මිනිසෙකුට තවත් මිනිසෙකුගේ අතක් හෝ ඇසක් හෝ විය නොහැකි නිසා වෙනත් අර්ථයක් ලබා දෙන්නෙමු. නමුත් ඔහු අතින් කෑවේය. ඔහුගේ අත බිඳුණේය. ඔහු ඇස් ශල්‍යකර්මයක් කළේය. ඇස් අන්ධ විය යනාදී වශයෙන් දහස් ගණන් වාක්‍යාංශ අපි වටහා ගන්නේ වචනාර්ථයෙනි. එමෙන් ම අල්ලාහ් ගැන කථා කරන විට දී වචනාර්ථය ලබා දිය නොහැකි තැන්වල වෙනත් අර්ථයක් ලබා දිය යුතුය. මේවා ඇත්තේ ඉතා ස්වල්පයකි. එවැනි තැන් කුමක් ද යන්න ගැන 61 වන සටහනේ පැහැදිලි කර ඇත්තෙමු.

වචනාර්ථය ලබා දිය නොහැකි එම තැන් හැර අනෙක් තැන්වල අපි වටහා ගත යුත්තේ වචනාර්ථය හෙවත් සෘජු අර්ථයයි. සර්ව බලධාරී දෙවියන්ට හැඩරුවක් නැතැයි පවසන අය ඉදිරිපත් කරන එකම සාධකය ඔහු මෙන් කිසිවක් නැත යන අදහසින් යුත් වැකි වේ. අල්ලාහ්ට හැඩරුවක් තිබේ යැයි පවසන විට ඔහුට සමාන කිසිවක් නැත යන වැකි වලට එය පටහැනි වනවාලූ. මෙම තර්කය බුද්ධිමත් ජනතාව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබිය යුතු තර්කයකි. අල්ලාහ්ගේ නිර්මාණයන්හි හැඩරුවක් සහිත ඒවා ද ඇත. හැඩරුවක් රහිත ඒවා ද ඇත. වාතය, ආලෝකය, විද්්‍යුත් ශක්තිය, උෂ්ණත්වය, ශීතලය, වැනි දෑට හැඩරුවක් නැත. අල්ලාහ්ට හැඩරුවක් තිබේ යැයි පවසන විට එය අල්ලාහ්ට නිර්මාණ වලට ආදේශ කිරීමටක් වේ යන තර්කය අනුව බලන විට අල්ලාහ්ට හැඩරුවක් නැතැයි ද නොපැවසිය යුතුය. එසේ පවසන විට දී එය හැඩරුවක් නොමැති නිර්මාණ වලට අල්ලාහ් ආදේශ කිරීමක් වනු ඇත.

මොවුන්ගේ තර්කය කෙතරම් අර්ථ ශුන්‍ය ද යන්න මෙයින් වටහාගත හැකිය. අල්ලාහ්ට හැඩරුවක් ඇත. නමුත් එය ඔහුගේ නිර්මාණ මෙන් නොවේ යැයි පවසන විට කිසිඳු ව්‍යාකූලත්වයක් නොමැතිව සියල්ල පැහැදිලි වනු ඇත. අපි පවසා සිටින්නේ මෙලෙස ය. ඔහු මෙන් කිසිවක් නැත. අල් කුර්ආන් 42:1 “අල්ලාහ් එක් කෙනෙක් යැ”යි (මුහම්මද්,) පවසන්න. අල්ලාහ් අවශ්‍යතා වලින් තොර කෙනෙකි. ඔහු (කිසිවෙකු) වැදුවේ නැත. (කිසිවෙකුට) ඉපදුණේ ද නැත. ඔහුට සමානව කිසිවෙක් නැත. අල් කුර්ආන් 112: 1-4 නිවැරදි විශ්වාසය වන්නේ ඉහත වැකි සැලකිල්ලට ගෙන ඔහුට සමානව කිසිවක් නැතැයි ස්ථීරව ම විශ්වාස කොට කිසිවෙකුට ආදේශ නොවන තමන්ට ම ආවේණික හැඩරුවකින් යුතුව ඔහු සිටින බව විශ්වාස කිරීම ය. පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය හා නබි වදන් වලින් ලැබෙන විග්‍රහය මෙයයි.