இஸ்லாமிய சட்ட வகுப்பு

அல்ஹம்துலில்லாஹ்!!

கொம்பனிதெரூ வாராந்த “இஸ்லாமிய சட்ட வகுப்பு 27/10/2016 அன்று “வுழுவை முறிக்கும் காரியங்கள்” எனும் தலைப்பின் கீழ் சகோ. ரஸ்மின் அவர்களால் இனிதே நடைபெற்றது.

இன் ஷா அல்லாஹ், இதன் தொடர் அடுத்த வாரங்களிலும் நடாத்தப்படும். அனைவரும் கலந்துகொள்ளுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம்.