துண்டுப் பிரசுரம்-மல்வானை

12/03/2017 அன்று தர்பியா நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டவர்களுக்கு ஜனாஸாவின் சட்டங்கள் தொகுப்பு பிரசுரங்கள் மள்வானை கிளை சார்பில் வினியோகம் செய்யப்பட்டது.