டெங்கு சிரமதானம் -எண்டெரமுல்ல

08-04-2017 அன்று ஶ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் எண்டேரமுள்ள கிளையினால் டெங்கு ஒழிப்பு சிரமதானம் நடைபெற்ற்து.