தனி நபர் தாவா – எண்டேரமுள்ள

12-04-17 அன்று எண்டேரமுள்ள கிளையினால் புதிதாக இஸ்லாத்தை ஏற்ற பெண்மணியின் (மாற்றுமத)தாயாரிடம் தாவா செய்யப்பட்டது.