13.05.2017 வாராந்த பயான் இஷா தொழுகையை தொடர்ந்து மஸ்ஜிதுல் முத்தகீன் பள்ளியில் நடைபெற்றது உரை ஜாவித் பூசோ