ப்ரோஜக்டர் பயான்-மல்வானை

13/07/2017 வியாழன் அன்று மள்வானைக் கிளைக்கு முன்பாக நடைபெற்ற ப்ரோஜக்டர் பயான் நிகழ்ச்சி. சகோ ரஸ்மின் அவர்களின் உரை ஒளிபரப்பபட்டது.