பெண்கள் பயான்

15.07.2017 அன்ரு அஸர் தொழுகையை தொடர்ந்து பெண்களுக்கான பயான் மஸ்ஜிதில் நடைபெற்றது உரை ஸப்னா கலீல்