மாணவர் அணி நிகழ்ச்சி .

 “”அல் குர்ஆன்  விளக்க பயிற்ச்சி””
05/08/2017  காலை SLTJ மாளிகாவத்தை கிளையில் நடைப்பெற்றது.
உரை: சகோ. பிர்சாட்
 அல்ஹம்துலில்லாஹ்…!