டெங்கு_விழிப்புனா்வு_போஸ்டா்_கட்டவுட்

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகாவத்தை கிளையினால் #டெங்கு_விழிப்புனா்வு_போஸ்டா்_கட்டவுட் வைக்கப்பட்டது.

03.08.2017 − மாளிகாவத்தையில்.

அல்ஹம்துலில்லாஹ்…!.