மாணவர் அணி நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகாவத்தை கிளையில் 2018-03-31 மாணவர்  அணி நிகழ்ச்சி நடைப்பெற்றது.
உரை: சகோ : நிஷாத்
அல்ஹம்துலில்லாஹ்….!
ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாளிகாவத்தை கிளையில் 2018-03-24 மாணவர்  அணி நிகழ்ச்சி நடைப்பெற்றது.
உரை: சகோ : ஷிஹான்
அல்ஹம்துலில்லாஹ்….!