TV பயான் – மாபோலை கிளை

22.04.2018  இஷாத் தொழுகையைத் தொடர்ந்து SLTJ மாபோலை கிளையில் ஆண்களுக்கான TV பயான் நடைபெற்றது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்.