கிராம சேவகரினால் நன்றி கடிதம்

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மள்வானை வாழ் மக்களுக்கு SLTJ மள்வானை கிளையினால் செய்து கொடுக்கப்பட்ட உதவிகளுக்கு கிராம சேவகரினால் வழங்கப்பட்ட நன்றி கடிதம்

.20160729_045419