இரத்த தான முகாம் -என்டேரமுள்ள

என்டேரமுள்ள கிளையில் 01/10/2016 அன்று நடந்த இரத்த தான முகாம்

 

img_8853 img_8856 img_8860 img_8861 img_8862 img_8864 img_8869 img_8874 img_8878