கொழும்பு மாவட்ட தொடர்புகளுக்கு

 

நிர்வாகம் – கொழும்பு மாவட்டம் .

ஷிஹான் (தலைவர் ) – 0777827792
அனஸ் ( செயலாளர்) – 0771919434
அப்துர் ரஹ்மான் (பொருளாளர்) – 077399600
அசாத் (துணைத் தலைவர் ) – 0773753593
பிரஷாத் (துணைச் செயலாளர் ) – 0777565418
இம்தியாஸ் (துணைச் செயலாளர் ) –  0722233722
ரியால் டீன்(துணைச் செயலாளர் ) – 0779679408

 

கொழும்பு மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள்

 • தொண்டர் அணி 
  ரியால் டீன்(துணைச் செயலாளர் ) – 0779679408
 • இரத்த தானம் 
  ஷிஹான் (தலைவர் ) – 0777827792
 • பிறைக்குழு
  இம்தியாஸ் (துணைச் செயலாளர் ) –  0722233722
 • மத்ரசா
  அனஸ் ( செயலாளர்) – 0771919434
 • தாஈ பொறுப்பு 
  அசாத் (துணைத் தலைவர் ) – 0773753593
 • பெண்கள் அணி
  பிரஷாத் (துணைச் செயலாளர் ) – 0777565418
 • ஊடகத்துறை 
  அப்துர் ரஹ்மான் (பொருளாளர்) – 077399600
 • சமூக சேவைகள்
  இம்தியாஸ் (துணைச் செயலாளர் ) –  0722233722
 • மாணவர் அணி 
  பிரஷாத் (துணைச் செயலாளர் ) – 0777565418
 • அழைப்பு மற்றும் புத்தகங்கள்
  ரியால் டீன்(துணைச் செயலாளர் ) – 0779679408

 

SLTJ  கொம்பனித்தெரு கிளை- புதிய நிர்வாகிகள்
தலைவர் : சகொ. நுஸ்ரத் 0777662442
செயலாளர் : சகொ. காலித் 0771130505
பொருளாளர் : சகொ. ஹிஷாம் 0773735170
துனை தலைவர் : சகொ. நாசர் 0770030400
துனை செயலாளர்கள் :
 சகொ. நூருல்லாஹ்  077107 1742
 சகொ. ரம்சீன்  0777604987
 சகொ. யாகூப் 0772188294
SLTJ  மாளிகாவத்தை கிளை- புதிய நிர்வாகிகள்
தலைவர் : சகோ. ஜவ்ஹர் 0773685363
செயலாளர் : சகோ. ரிப்தி 0770522486
பொருளாளர் : சகோ. மின்னாம் 0755405538
துனை தலைவர் : சகோ. ஹாஷிம் 0754556688
துனை செயலாளர்கள் :
சகோ. ஷிபான் 0770333903
சகோ. பர்ஹான் 0778332780
சகோ. முப்தாஸ்
சகோ. முஸ்தாக் 0774354644
சகோ. சிராஜ் 0756496590
SLTJ  வாழைத்தோட்டம் கிளை- புதிய நிர்வாகிகள்
தலைவர் : சகோ. மர்சூக் 0776032130
செயலாளர் : சகோ. அஸ்மி 0766593229
பொருளாளர் : சகோ. நஸ்ஹான் 0755405538
துனை தலைவர் : சகோ. ஷியாம் 0779356446
துனை செயலாளர்கள் :
சகோ. பஹ்மான் 0727141515
சகோ. ஹுசைன் 0770520344
சகோ. அனஸ் இஸ்மாயில் 0773881542
சகோ. நஸ்ஹான் 0712185850
சகோ. பர்ஹான்